A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Donat que la condició d'entitat de ple dret queda reservada per les entitats de segon grau de la ciutat i es considera important facilitar les vies de participació de tot l'associacionisme de la ciutat. Es crea la condició d'entitat adherida per facilitar la possibilitat d'implicar al màxim d'entitats en la construcció d'aquest espai plural. Podran ser entitats adherides :

  • Les associacions que desenvolupen totalment o parcialment les seves activitats a la ciutat de Barcelona interessades en les finalitats de la CAB
  • Les entitats d'associacions els socis majoritaris de les quals siguin associacions no lucratives que desenvolupin totes o part de les seves activitats a la ciutat de Barcelona
Federació Catalana de da Unió de Jubilats i Pensionistes
Doctor Zamenhof 25 baixos
08020
Barcelona
SOS Racisme
1ª planta, Rambla de Santa Mònica, 10
08002
Barcelona
Voluntaris 2000
Av. Cardenal Vidal i Barraquer 30
08035
Barcelona
Xarxa d'Economia Solidària-XES
Casp 43, baixos
08010
Barcelona
Ens de l'Associacionisme Cultural Català
Plaça de Víctor Balaguer 5, 6è pis
08003
Barcelona
VERN - Coordinadora d'Entitats de La Verneda - St. Martí
Centre Cívic Sant Martí C/Selva de Mar, 215. 6a planta, aula 603.
08020
Barcelona