Informacions Associatives - 25 de gener - Jornada - Com millorar la incidència política de les associacions?