Defensem l’associacionisme!

associacions600Aquesta és la resolució en defensa de l’associacionisme presentada pel Consell de la Joventut de Barcelona en el marc de la darrera assemblea del CAB. Es tracta d'un acord que compromet al propi CAB a promoure el fet d'associatiu des de la seva diversitat i a defensar l'associacionisme.

Podeu descarregar-vos el posicionament en aquest enllaç.

 

És per això que demanem i ens comprometem a treballar per a:

  • Que l’associacionisme rebi un reconeixement major per part de tots els agents socials, econòmics i polítics de la ciutat i del país.
  • Reivindicar que l’associacionisme està format per entitats amb forma jurídica d’associacions, democràtiques, de base i lideratge associatius i voluntaris, dirigides i formades per persones que tenen voluntat transformadora.
  • Oferir informació i acompanyament a projectes d’emprenedoria social amb l’objectiu que es puguin consolidar en la forma jurídica que sigui més adient i que no esdevinguin associacions que a la pràctica no funcionen com a tals.
  • Que es reconegui també el paper del sector social més enllà de l’associatiu. Les entitats i empreses del sector fan una tasca molt necessària, però per les seves característiques fan que no hagin de rebre les mateixes atencions que l’associacionisme.
  • Que el Consell d’Associacions de Barcelona continuï reivindicant l’associacionisme davant de l’Administració i d’altres entitats i col·lectius de la ciutat i del país.
  • Que l’Ajuntament de Barcelona continuï implementant mesures per al suport i l’enfortiment econòmic de les associacions, diferenciant-lo d’altres organitzacions, com empreses o fundacions.
  • Que la nova llei d’associacionisme contempli mesures econòmiques específiques per al suport de les associacions, com una fiscalitat diferenciada o un millor finançament a través de la defensa de convenis de finançament plurianuals i interdepartamentals atorgats per cobrir tant l’estructura com els projectes de les associacions. Que es faciliti i millorin els processos de justificació de subvencions, que les administracions segueixin els mateixos criteris i que aquests siguin transparents. A la vegada, la llei hauria de servir per a l’impuls de les associacions, no per augmentar-ne la seva regulació, control i burocràcia, ja excessiva en l’actualitat.