Ens reunim amb el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques per parlar sobre la demanda de facilitar els tràmits del certificat digital i la seva gratuïtat

 

Reunio-CAB-DG

 

El passat 23 de gener, Montserrat Morera i Joan Manel Valcárcel Parisi, presidenta i administrador del Consell, es van reunir amb Xavier Bernardí, director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, per valorar les propostes exposades pel CAB en el posicionament respecte als tràmits del certificat digital, emès a principis de desembre.

 

Mitjançant aquest posicionament, demanàvem la gratuïtat de les despeses d’expedició del certificat digital que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) exigeix a les associacions, la revisió dels costos dels tràmits del Departament de Justícia i la gratuïtat dels adreçats a les associacions i, per últim, la possibilitat d’allargar el període de vigència del certificat de composició de junta directiva.

 

La Direcció General ens va fer arribar que són conscients d'aquestes dificultats i que estan treballant per reduir els costos en un futur, tot i que no ho poden garantir. Un aspecte positiu a destacar, és que la Direcció es compromet a facilitar el tràmit de composició de junta directiva i garantir que arribi a l’entitat abans que caduquin els quinze dies de vigència del mateix. D'altra banda, també es constata la necessitat de demanar al Govern espanyol que garanteixi la coordinació entre administracions per poder consultar la informació internament i, així, evitar la necessitat de tramitar el certificat de junta.

 

Des del CAB fem una lectura positiva de la trobada, però considerem que cal seguir treballant aquest tema, per tal de facilitar la tasca de les associacions.