Alfons Tiñena i Pla - Federació d'Ateneus de Catalunya

AlfonsAlfons Tiñena i Pla, va iniciar-se des de petit en el moviment educatiu de l’escoltisme i guiatge a l’Agrupament Escolta Sir Alexandre Fleming a Horta. Després dels seus estudis de Farmàcia i Dret, va interessar-se per la formació i la consultoria de les organitzacions a través dels processos i els valors de les persones, des d’un visió holística de la seva diversitat. Ferm defensor de l’impacte social de l’associacionisme cultural, col·labora en diversos aspectes estratègics de la Federació d’Ateneus de Catalunya, sent responsable de la definició i desplegament del seu pla estratègic. Ha estat president del Consell d’Associacions de Barcelona (2013-2015) i actualment és membre de la junta directiva dels Lluïsos d’Horta.