Plataforma gestió Ciutadana, gestió cívica, model de bases

La gestió cívica és un instrument de participació ciutadana pel qual s’atribueix a una entitat sense
ànim de lucre la gestió d’activitats, equipaments i serveis municipals, susceptibles de gestió indirecta, amb
l’objectiu, entre d’altres, de fomentar la participació ciutadana en iniciatives d’interès públic, inclòs el mateix
objecte de la gestió.

L'Ajuntament de Barcelona ha fet públiques la modificació del model de bases de la gestió cívica d’equipaments, per activitats i serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu accedir al document en aquest enllaç

La gestió ciutadana, o cívica, és una fórmula de gestió específica d’un equipament de titularitat municipal o d’un projecte d’intervenció acordada entre l’Ajuntament de Barcelona i el teixit associatiu del territori objecte de la intervenció, per la qual una entitat es fa càrrec de la gestió d’un equipament i/o projecte d’interès general. 

Exiateixen diferents exemples d'equipament gestionats de manera pública, entre ells Torre Jussana, i ens agrupem en el marc de la Plataforma de gestió Ciutadana