En aquest espai pots trobar una fitxa detallada de totes aquelles entitats que formen part del CAB (adherides o de ple dret), així com també algunes entitats amb les que compartim projectes o activitats.