Estudis sobre #basesocial

Durant el darrer hem realitzat una recerca d'estudis que parlessin entorn a les bases socials de les associacions, amb l'objectiu de trobar pautes que ens ajudessin a identificar quines són les motivacions de les persones a l'hora d'associar-se, per tal que des del teixit associatiu tinguéssim un millor coneixement d'aquestes motivacions, i per tant poguéssim millorar les nostres estratègies per augmentar la base social.

El resultat ha estat una base de dades en el que es recull la informació de 103 estudis diferents que tenen relació amb la base social de les entitats. A través de la base de dades podreu fer una preselecció d'aquella tipologia d'estudis que més s'adapten als vostres interessos (grau d'utilitat, sector sobre el que parla, qui l'ha fet, any de realització), i podreu accedir a cadascun dels informes.

Buscar: Netejar
Cercar
Any de publicació
Territori
Sector d'intervenció

Nom de l'estudi, informe... Autors Any de publicació Institució que edita Enllaç de descàrrega o de consulta
Enquesta als joves de Catalunya 2002 Joaquim Casal; Maribel Garcia; Rafael Merino; Miguel Quesada 2004 Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya Veure document
Enquesta als joves de Catalunya 2002 (resum) Joaquim Casal; Maribel Garcia; Rafael Merino; Miguel Quesada 2003 Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya Veure document
Estadística dels joves de Catalunya 2002 Secretaria General de Joventut; Institut d’Estadística de Catalunya 2005 Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya Veure document
Enquesta a la joventut de Catalunya 2007 Pau Miret; Antoni Salvadó; Pau Serracant; Roger Soler 2008 Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya Veure document
Estadística dels joves de Catalunya 2007 Secretaria General de Joventut; Institut d’Estadística de Catalunya 2008 Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya Veure document
Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya 2001 Institut d'Estadística de Catalunya 2003 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Veure document
Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya 2006 Institut d'Estadística de Catalunya 2008 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Veure document
Enquesta de la Joventut de Barcelona 2003: condicions de vida, hàbits i valors de la gent jove a inicis del segle XXI Sector de Serveis Personals; Observatori Barcelona Joventut; Departament d’Estudis i Avaluació de l’I.M.I; Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat 2003 Regidoria de Joventut Veure document
Enquesta de la Joventut de Barcelona 1997: joves de Barcelona Departament d’Estudis i Avaluació de l’I.M.I 1997 Departament d’Estudis i Avaluació de l’I.M.I Veure document
Enquesta sobre participacio politica a Catalunya 2007 Direcció General de Participació Ciutadana; Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya; Treball de camp: Institut Opina, SA 2007 Direcció General de Participació Ciutadana Veure document