Estudis sobre #basesocial

Durant el darrer hem realitzat una recerca d'estudis que parlessin entorn a les bases socials de les associacions, amb l'objectiu de trobar pautes que ens ajudessin a identificar quines són les motivacions de les persones a l'hora d'associar-se, per tal que des del teixit associatiu tinguéssim un millor coneixement d'aquestes motivacions, i per tant poguéssim millorar les nostres estratègies per augmentar la base social.

El resultat ha estat una base de dades en el que es recull la informació de 103 estudis diferents que tenen relació amb la base social de les entitats. A través de la base de dades podreu fer una preselecció d'aquella tipologia d'estudis que més s'adapten als vostres interessos (grau d'utilitat, sector sobre el que parla, qui l'ha fet, any de realització), i podreu accedir a cadascun dels informes.

Buscar: Netejar
Cercar
Any de publicació
Territori
Sector d'intervenció

Nom de l'estudi, informe... Autors Any de publicació Institució que edita Enllaç de descàrrega o de consulta
La participació de les famílies als IES Mercè Pañellas Valls; Montserrat Alguacil de Nicolás 2008 Grup de recerca PSITIC Veure document
De lo visible, lo invisible, lo estigmatizado y lo prohibido María Jesús Funes Rivas 2006 Universidad Nacional de Educación a Distancia Veure document
Jóvenes y política. El compromiso con lo colectivo Eusebio Megías Valenzuela (coord.); Elena Rodríguez San Julián; Ignacio Megías Quirós; José Navarro Botella 2005 Fundación de Ayuda contra la Drogadicción Veure document
Actors i representacions. L'associacionisme d'origen marroquí a Catalunya Jordi Moreras 2009 Secretaria per a la Immigració Veure document
Porque las personas se hacen voluntarias Pablo Navajo 2004 Iniciativa Social.net Veure document
Motivación del voluntariado Pablo Navajo 2004 Iniciativa Social.net Veure document
La promoción del voluntariado en las personas mayores Pablo Navajo 2004 Iniciativa Social.net Veure document
La participación ciudadana Pablo Navajo 2004 Iniciativa Social.net Veure document
Proceso de promoción, incorporación y participación del voluntariado en Cruz Roja Creu Roja 1999 Creu Roja Veure document
Voluntariado y transformación Social Francisco Aguayo Fuenzalida - Iniciativa Social.net Veure document