Treballem per generar espais i estratègies comunes que enforteixin el conjunt del teixit associatiu de Barcelona, a través del treball en xarxa entre les federacions i entitats de la ciutat.

Ho fem: 

  • Recollint les necessitats de les federacions membres.

 

  • Desenvolupant serveis per a les entitats membres, grups de treball en xarxa, activitats i projectes per tal de trobar respostes a aquestes necessitats.

 

  • Interlocutant amb les administracions per promoure el reconeixement del fet associatiu i treballant per tal que aquest reconeixement vingui acompanyat de mesures de suport, de finançament i de més facilitats per al desplegament de la tasca associativa.

 

  • Generant posicionaments sobre temes associatius, de ciutat o de país a partir dels valors de la organització o, en els casos en que és necessari perquè pot haver-hi diversitat d'opinions, recollint el parer de les entitats membres.

 

  • Construint i desenvolupant eines per ajudar a les associacions a aconseguir un bon funcionament.

 

A més, hem desenvolupat tres projectes permanents que fem evolucionar any rere any. Són els següents:

Espai Torre Jussana – Serveis per a Associacions: Gestionem el centre municipal de serveis a les associacions de Barcelona, des d’on treballem per ajudar a les associacions de la ciutat a aconseguir un bon funcionament i facilitar espais i canals de participació que permetin a qualsevol associació de la ciutat incidir en els serveis i projectes que ofereix l’equipament.

El centre ofereix diversos serveis que són gratuïts per a les entitats de la ciutat. Alguns d’aquests serveis estan oberts a entitats que no són de Barcelona o a d’altres col·lectius i persones a preus públics.

Més info a tjussana.cat  

 

El Panoràmic

El panoràmic és la macro enquesta de les organitzacions sense ànim de lucre de Catalunya. Pretén explicar i millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen.

El Panoràmic l’impulsem des del CAB conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’Obra Social La Caixa.

Cada any es realitzen diversos estudis sobre sectors i/o territoris i des del CAB garantim que l’enquesta doni respostes a les necessitats dels sectors associatius i/o territoris de la ciutat.  

Més info a elpanoramic.org

 

El Codi Ètic de les Associacions

El Codi ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d'assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d'un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada que pretén ser una eina de referència que posi en valor la forma jurídica d'associació.

Més info a codietic.cat