Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
141 141. Modificació de les normatives i reglaments a les característiques de les associacions en funció de la diagnosi que s'ha fet de les associacions
142 142. Coresponsabilització entre les associacions i l’Administració sobre les activitats que es fan a l’espai públic.
143 143. Creació a partir de la Plataforma de Gestió Cívica d'un marc de negociació per proposar i millorar les normatives de gestió cívica en els equipaments (veure annex 2)
144 144. Elaboració de criteris unificats per cada un dels models de gestió d’equipaments.
145 145. Desenvolupament d'un reglament que desenvolupi la gestió cívica a Barcelona tal com preveu la Carta Municipal i les normes reguladores de participació ciutadana
146 146. Promoure un pacte ciutadà entre les entitats de 2n i 3r grau i l'Ajuntament de Barcelona, sobre la clarificació de criteris de transparència dels processos en la cessió de la gestió d'equipaments i locals per modalitat de gestió cívica i altres form
147 147. Prioritzar la gestió cívica com a forma d'externalització de serveis i equipaments incloent clàusules socials quan aquesta no siguin possible
148 148. Facilitar la participació de les associacions en els processos de disseny de les activitats en els equipaments cívics.
149 159. Possibilitar que les associacions puguin utilitzar espais dels equipaments públics esportius, educatius, culturals, sanitaris.
150 150. Difusió dels convenis entre poliesportius i associacions que els utilitzen amb finalitats terapèutiques per reduir els costos de la seva utilització.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171