Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
51 51. Fer de les coordinadores associatives un dels agents de referència, interlocució i promoció del teixit associatiu
52 52. Revisió i Adaptació del Codi ètic de les Associacions com a eina de referència i de qualitat associativa (veure Annex 1)
53 53. Aplicació del Codi ètic de les associacions com a criteri de puntuació per accedir a convenis, locals, participació en espais municipals ...
54 54. Utilització de les TIC i altres mitjans per millorar les eines de comunicació i de treball mancomunant esforços tècnics i econòmics.
55 55. Creació d’un recull d’experiències de participació (voluntariat, activistes, militants) per donar valor a la seva experiència
56 56. Creació d’una agència de comunicació associativa. Que estableixi un treball de col·laboració i continuïtat amb els diferents agents de comunicació existents. Ex Col·legi de periodistes, ...
57 57. Facilitació de campanyes de visualització de l’associacionisme en mitjans de comunicació locals i nacionals.
58 58. Suport a la formació de persones vinculades a les associacions com a responsables de comunicació.
59 59. Posar en marxa un portal d’entitats que permeti a la ciutadania disposar d’una agenda d’activitats lúdiques, culturals, educatives i socials.
60 60. Creació d’una comissió de reflexió sobre els rols de les entitats de segon i tercer nivell.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171