Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 2
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones
 • 2. Definició de projectes innovadors, sostenibles, avaluables que s’adeqüin a les necessitats socials i dels associats.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F4.2. Estudiar i impulsar els models i tipologies de voluntariat emergents: voluntariat en família, voluntariat intergeneracional, voluntariat de presones prejubilades i/o jubilades, voluntariat a distància, voluntariat corporatiu, etc.
   • F4.4 Fomentar iniciatives que apropin col·lectius poc representats al món del voluntariat i prioritzar la realització d'accions que motivin a les persones amb discapacitat i el col·lectiu masculí a participar de les entitats de voluntariat.
   • F14.1 Fomentar la interrelació entre les administracions i les entitats per a que aquestes últimes puguin detectar noves necessitats socials i donar-hi una resposta ràpida i propera
   • F16.2 Explorar i portar a la pràctica noves fórmules de participació

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)