Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 7
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones
 • 7. Definició de projectes atractius i adaptats als perfils del voluntariat.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F2.7. Definir, dotar i aplicar plans eficaços de captació de voluntariat
   • F4.1. Realitzar estudis sobre els diferents perfils i tipologies de voluntariat i facilitar recursos a les entitats per a la seva incorporació i fidelització
   • F4.2. Estudiar i impulsar els models i tipologies de voluntariat emergents: voluntariat en família, voluntariat intergeneracional, voluntariat de presones prejubilades i/o jubilades, voluntariat a distància, voluntariat corporatiu, etc.
   • F6.4 Estudiar i establir mecanismes formals i informals de participació del voluntariat

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)