Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 9
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones
 • 9. Planificació d’accions col·lectives entre les persones associades i la ciutadania per a la transformació sòcio-comunitària als barris...
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F15.6 Promoure i facilitar la participació de les entitats en el desenvolupament, actuacions i accions comunitàries

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)