Patricia Amiguet - Federació d’Associacions de Cànnabis de Catalunya (CatFAC)

q-vazvce 400x400Patrícia Amiguet Adell. Barcelonina, activista, feminista i anti-prohibcionista, s'inicià al moviment cannàbic al 2011 i va fundar l'Associació Cannábica d'Autoconsum Pachamama a la vila de Gràcia, presidenta de la Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC) hi participa del seu projecte donant veu a les persones usuàries de cànnabis a Catalunya. Ha participat a múltiples processos de regulació de les associacions Cannàbiques a Catalunya en qualitat de tècnica. Es també una de les fundadores de l'Associació Red de Mujeres Antiprohibicionistas (REMA), on exerceix tasques de dinamització i secretariat.