12/05/2022

Posicionament aprovat a l'AGO 22 del CAB en relació a la llei de foment de l’Associacionisme.

06/05/2022

Des del CAB, en el marc de la darrera assemblea vam aprovar aquest posicionament on proposem modificar l’article 38 de la llei 4/2010 del Parlament de Catalunya (Llei de consultes populars per via de referèndum) i instem a l'Ajuntament a efectuar de manera immediata, un cop aprovat el nou reglament de participació, una declaració institucional comprometent-se a treballar per la modificació de l’article 38 de la llei 4/2010 del Parlament de Catalunya.

04/05/2022

Memòria econòmica aprovada a l'assemblea del 26 d'abril de 2022

26/04/2022

Proposta de Pla de Treball presentat a l'Assemblea del CAB 2022 celebrada el 26 d'abril a Torre Jussana

23/04/2022

Aquesta memòria dona resposta al tancament de curs dins del nou conveni de gestió cívica signat a partir del 16 de novembre de 2021.

23/04/2022

Memòria de Torre Jussana fins a 15 de novembre de 2021.

22/04/2022

La memòria del CAB presentada a l'AGO del 26 d'abril de 2022

12/04/2022

Podeu accedir a l'Informe d’Auditoria i comptes abreujats a 31 de desembre de 2021elaborat per Auditing. 

16/03/2022

Posicionament del març del 2022 de la Plataforma de Gestió Ciutadana demanant un nou model del servei de neteja als equipaments municipals de Barcelona.

#GestióCívicaDirecta #NetejaEquipaments

18/01/2022

Des del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), la plataforma associativa que recull les principals federacions d’associacions de la ciutat, i davant de la situació crítica que s’està produint fruit de la sisena onada, volem posar de manifest les dificultats que estan tenint moltes associacions de la ciutat per poder fer la seva activitat i, sobretot la seva gestió.