justificació subvencions

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha confirmat que suspenen els terminis relacionats amb la tramitació i justificació de subvencions

Davant de l’emergència provocada pel COVID-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat que les activitats de les entitats socials que hagin hagut de quedar suspeses pel coronavirus no entraran en la justificació. A més, pel que respecta a la tramitació de les subvencions, es flexibilitzarà el calendari tenint en compte l’excepcionalitat del moment.

Podeu ampliar la informació en el web de voluntaris.cat