Al Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) estem compromesos amb la gestió responsable i transparent de l'associació dels recursos econòmics dels quals disposem així com de la nostra política de privacitat en relació amb les dades que podeu consultar en el següent enllaç.

En compliment de la llei https://www.cab.cat/article/dades-sobre-ajuts-i-subvencions-contractes-i-convenis-relativa-als-5-darrers-anysde transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014, durant els mesos vinents anirem adaptant la web per millorar la informació i la seva accessibilitat. Per garantir una informació transparent, fem ús de l'eina d'autoacreditació de transparència de TransparEnt. Actualment disposem del certificat nivell 01.

Certificat_transparent_CAB_01.pdf

A continuació, trobareu tota la informació relativa a la nostra associació.

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació. Està formada per totes les entitats associades les quals exerciran els seus drets directament, mitjançant els seus representants, no estant admesa la delegació de vot.

La Junta Directiva administra, representa, gestiona i dirigeix les activitats de l'Associació. Està formada per un mínim de cinc persones i un màxim de deu.

Correu-e: presidencia@cab.cat

Correu-e: coordinacio.barcelona@voluntaris.cat

Correu-e: parisi@secretariat.cat

Correu-e: ecanet@casaldelsinfants.org

Vocals:

Correu-e: juanarumi@hotmail.com

  • Joan Bordetas cooptat per la junta el 2018 i membre des del 2019 en representació de la FAVB

Correu-e: bordetasserra@gmail.com 

Correu-e: antoni.reig@periodistes.org

Més enllà dels espais formals de treball com l'Assemblea i la Junta Directiva disposem de diferents espais de trobada que faciliten el seguiment de les diferents accions i l'aportació de les diferents entitats en funció dels seus interessos i necessitats.

En relació amb l'equip tècnic podeu consultar la nostra Carta de Relacions Laborals que inclou la remuneració d'aquest, així com la nostra organització tècnica fruit del procés realitzat al llarg de l'any 2019 amb el suport de la subvenció Enfortim l'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona.

Per conèixer més el CAB us convidem a consultar la nostra informació actualitzada al darrer any tancat:

Podeu accedir a les dades sobre ajuts i subvencions, contractes i convenis, relativa als 5 darrers anys en el següent enllaç.

Finalment, com a CAB participem de diferents espais i plataformes que serveixen per enfortir les associacions en diferents temàtiques:

  • Coop57: Som socis d'aquesta cooperativa de serveis financers ètics i solidaris fruit dels compromisos assumits durant el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona. D'altra banda, com a socis, podem accedir als serveis financers que ofereixen. La persona que ens representa és l'administrador de la junta directiva.
  • FIARE: Som socis fruit dels compromisos assumits durant el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona d'enfortir la banca ètica. D'altra banda, com a socis, podem accedir als serveis bancaris que ofereixen. La persona que ens representa és l'administrador de la junta directiva.
  • La XAC: som membres de la Xarxa d'Associacionisme de Catalunya. Un espai de coordinació de l'associacionisme a nivell de país. Actualment ens representa Alfons Tiñena (Federació d'Ateneus de Catalunya).
  • XES: som membres de la Xarxa d'Economia Solidària amb l'objectiu d'impulsar l'economia social de la que en formem part. Entre d'altres coses fem ús del Balanç Social.
  • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: participem d'aquest espai de les entitats que fan acció social a la nostra ciutat. La vicepresidència del CAB assumeix aquest espai.
  • Plataforma de gestió Ciutadana: participem d'aquest espai de coordinació informal de les entitats que impulsen projectes de gestió cívica.