31/05/2024

Pla de treball 2024 del Consell d’Associacions de Barcelona  - «Treballem pel foment de l'associacionisme»

29/05/2024

Memòria Econòmica del Consell d’Associacions de Barcelona 2023 presentada a l'Assemblea del 13 de juny de 2024.

29/05/2024

Memòria del Consell d’Associacions de Barcelona 2023. «L'associacionisme que impulsa nous valors!»

29/05/2024

Un servei de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat pel Consell d'Associacions de Barcelona, destinat donar suport continuat a les diverses formes d’associacionisme de la ciutat de Barcelona. Té per missió enfortir i visibilitzar les associacions, i les altres formes d’acció col·lectiva sense ànim de lucre, facilitant processos d’empoderament perquè esdevinguin impulsores d’una ciutat més democràtica, justa, igualitària i sostenible.

29/05/2024

L'informe d'auditoria i comptes abreujats a 31 de desembre de 2023 el·laborat per Auditing S:L

29/05/2024

Dictamen sobre propostes de millora en convocatòries de subvencions. Aprovat pel plenari del Consell de Ciutat el dia 23 de maig de 2024.

Aquest dictamen ha estat fruit del grup de treball, dinamitzat pel CAB i la secretaria del Consell de Ciutat que ha estat obert a totes les entitats interessades del Consell de Ciutat i a aquelles no en formen part.

 

08/05/2024

Us convidem a difondre el posicionament del CAB davant les eleccions del 12 de maig

19/04/2024

Us convidem a llegir el posicionament de l’Associacionisme davant la nova ordenança de Convivència.

21/03/2024

Acta GT Subvencions del Consell de Ciutat de 11 març

21/03/2024

Acta GT Subvencions del Consell de Ciutat 7 març de 2024