FGEC

El nou FGEC ja és aquí. Més àgil, funcional i intuïtiu per facilitar-vos la comunicació amb l’Ajuntament de Barcelona.

El fitxer general d’entitats ciutadanes és l’eina que posa en contacte associacions, entitats i grups de fet amb l’Ajuntament de Barcelona. També funciona com un cens, i formar-ne part aporta diferents avantatges a les entitats de la ciutat. Les millores realitzades al fitxer en simplifiquen els tràmits i n’agilitzen la part administrativa. S’han desenvolupat formularis nous a l’Oficina Virtual de Tràmits per facilitar la inscripció al fitxer i s’ha avançat en la interoperabilitat amb el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat, per evitar que hagin d’aportar de nou la documentació que ja consta en aquest registre.

Si la vostra entitat o grup de fet no és al fitxer, us animem a fer-ho a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Consulteu aquest recurs visual que us ajudarà a fer la inscripció de noves entitats!