gt_barcelona_elpanoramic

Hem realitzat tres grups a Barcelona, un d’ells ha acollit a entitats amb menys de 15.000 euros de pressupost, un altre amb entitats de més de 25.000 i un altre amb federacions d’entitats, on han participat algunes de les membres del CAB.

El projecte Panoràmic, el macroestrudi de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya que lidera el CAB, no s’ha aturat malgrat les circumstàncies especials que estem vivint. En aquests darrers dies s’han dut a terme diversos grups de discussió per videoconferència arreu de Catalunya, i tres d’ells han acollit entitats de la ciutat de Barcelona.

El Panoràmic d’enguany segueix amb la lògica iniciada l’any passat d’aprofundir mitjançant tècniques qualitatives (grups de discussió) en alguns aspectes que han destacat en les edicions anteriors. Així, si bé l'any 2018 es va realitzar un estudi sobre la participació i la base social de les entitats, aquesta edició se centra a analitzar el finançament i els processos interns de les associacions de base pel que fa a la gestió econòmica. Vinculant-ho amb aquests aspectes, també s’ha tingut en consideració l’actual pandèmia i les possibles conseqüències per a les entitats

Dels tres grups realitzats a Barcelona, un d’ells ha acollit a entitats amb menys de 15.000 euros de pressupost, un altre amb entitats de més de 25.000 i un altre amb federacions d’entitats, on han participat algunes de les membres del CAB.

El projecte panoràmic sorgeix del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona, on es constata la necessitat de disposar d’una eina per a conèixer el sector associatiu impulsada i liderada pel mateix sector. Així, el Consell d’Associacions de Barcelona lidera aquesta recerca des de 2014 que es fa col·laborativament amb l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Pere Tarrés i que compta amb el suport de la Direcció Gral. d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya i de l’Obra Social de la Caixa.

Trobareu més informació al web www.elpanoramic.cat