ess2030

Des del Grup de Treball d'Ocupació de l'Estratègia de l'#ESSBCN2030, s'està treballant en un procés de diagnosi per a valorar l'interès i la viabilitat de la creació d'una plataforma unificada com a porta d’entrada a l’ocupació en l’ESS.

En el marc d'aquesta diagnosi, s'ha generat una enquesta per a conèixer les necessitats de les organitzacions i entitats de l'ESS, les eines que fan servir per a la captació i selecció de talent, així com recollir l'interès en una plataforma d'ocupació holística de l'ESS i quines prestacions es voldria que tingués perquè sigui d'utilitat. 

L'enquesta es dirigeix a l'àmbit que defineix el Document de l'Estratègia de l'#ESSBCN2030  i el seu Reglament de funcionament intern (intenta acollir i incloure aquesta diversitat fent una mirada plural i diversa cap a l’ESS sempre que compleixen els principis i valors de l’ESS en la seva pràctica quotidiana): entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats de previsió social, societats laborals, associacions, fundacions, centres especials de treball i empreses d’inserció, iniciatives d'economia comunitària i economia col·laborativa del procomú.

Així doncs, us agrairíem que poguéssiu contestar l'enquestaEl temps estimat és de menys de 5 minuts i romandrà oberta fins al dilluns 31 de juliol, inclòs.