pacte per la vida

Ens hem sumat al pacte d'una #EconomiaPerLaVida

L’Associació Economia Social Catalunya impulsa el manifest que defensa la necessitat d’impulsar i consensuar un Nou Model Econòmic per Catalunya basat en una economia plural i transformadora per fer front al context d’emergència sanitària, social, econòmica actual. 

El Pacte per Una Economia per la Vida defensa un model «dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt del país; a proporcionar salut, renda, cures, habitatge, alimentació, educació, proveïments energètics i protecció social de forma universal; a garantir el conjunt de béns i serveis necessaris per a la reproducció social i la dignitat de la vida».

Us convidem a afegir-vos en aquest enllaç 

Podeu consultar el manifest #EconomiaPerLaVida en aquest enllaç