taulaemergenciaclimatica

La Taula d'Emergència Climàtica és una oportunitat perquè les associacions fem arribar les nostres propostes i participem d'aquest espai de debat conjuntament.

La Taula d’Emergència Climàtica es posa en marxa. En les 4 sessions programades per aquesta tardor es proposaran 12 àmbits estratègics a debat que acabaran amb la redacció d'una proposta de declaració.

Les sessions seran els dijous 3 i 17 d’octubre i 7 i 28 de novembre de 17.30 a 20 h. a l'Institut Montserrat  (C.Copèrnic, 84)

És una oportunitat perquè les associacions fem arribar les nostres propostes i participem d'aquest espai de debat conjuntament. Us podeu inscriure en aquest formulari.

Els àmbits estratègics a debat seran:

 • Sessió 3 d’octubre:

  • Cicle de l’aigua i litoral. Tancar el cicle de l’aigua i optimitzar l’ús d’aigua freàtica, promoure els usos d’aigües pluvials i regenerades i afavorir la infiltració d’aigua en el subsòl. Aprofitar i mantenir els serveis ambientals que aporta el litoral i el mar per combatre el canvi climàtic.

  • Molt més verd. Aconseguir 1.6 km2 més de verd i preservar les espècies vulnerables al canvi climàtic.

  • Renovables. Terrats i espai públic. Impulsar el desenvolupament d’instal·lacions de generació d’energia renovable en l’espai públic i en el privat.

  • Sobirania alimentaria. Posar en valor els productes de proximitat, ecològics i saludables perquè contribueixin a millorar la qualitat de vida de la població i preservin el medi ambient.

 • Sessió 17 d’octubre

  • Les persones primer: justícia climàtica i calor. Millorar i adaptar els serveis, els equipaments i els habitatges de les persones, especialment les més vulnerables al canvi climàtic. Garantir els drets energètics per a tothom. Millorar el confort tèrmic en edificis i espais públics i disposar d’una xarxa d’espais de refugi climàtic.

  • Mobilitat. Optimitzar la trama urbana per afavorir un canvi de model de ciutat que derivi en més espais per a vianants i menys par a vehicles privats a motor. Adequar l’activitat del Port i l’Aeroport als condicionants ambientals de la ciutat i la seva capacitat d’absorbir-los.

  • Economia circular i consum responsable. Elaborar una estratègia d’economia verda i circular i promoure el consum conscient impulsant formes de vida més saludables i sostenibles, facilitant l’elecció i l’accés a productes i a serveis sostenibles i socialment justos.

  • Acció cultural i cooperació pel clima. Enfortir la cultura del clima i impulsar la capacitació ciutadana en la reducció d’emissions i en l’adaptació al canvi climàtic. Avançar per revertir el deure ecològic de la ciutat i conscienciar la ciutadania dels efectes del canvi climàtic induït des de Barcelona sobre les societats i els països més vulnerables.

 • Sessió 7 de novembre

  • Emissions i salut. Vetllar per la qualitat de l’aire que respirem i garantir el dret a la salut a la ciutat.

  • Urbanisme sostenible: planificar en clau climàtica. Incorporar la variable climàtica en la planificació urbana.

  • Rehabilitació: edificis millor que nous. Reforçar l’acció de millora energètica dels edificis i els equipaments per reduir-ne la demanda energètica, optimitzar el consum d’energia i impulsar l’autoconsum tendint a edificis de consum quasi nul. Residu 0. Desplegar l’estratègia de

  • Residu Zero a través del seu pla d’acció, per reduir la generació de residus substancialment, millorar la recollida selectiva i promoure’n la revalorització com a recurs.