utilitat publica

Impulsem una enquesta a les entitats que han intentat aconseguir la Declaració d'Utilitat Pública en els darrers anys.

Des del CAB, i amb la col·laboració de Torre Jussana i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, s'ha impulsat el següent qüestionari amb la voluntat de fer un recull de dades relacionades amb l'experiència de les entitats en el transcurs de tot el procés de plantejament, tramitació i resolució de la Declaració d'Utilitat Pública.

Les respostes obtingudes a través del qüestionari que us proposem ens seran de gran utilitat a l'hora de determinar quina és la vostra percepció del procés d'obtenció de la DUP, les vostres motivacions i les necessitats i problemàtiques que cal tenir en compte a l'hora de desplegar nous recursos i eines de suport.

Per elaborar el qüestionari hem tingut la col·laboració de la Fundació Catalana de l'Esplai i de Rius Consultors a qui agraïm la seva disponibilitat.

Temps aproximat de resposta del qüestionari: 10 minuts

Podeu accedir al qüestionari en aquest enllaç.