Banner

Una eina que permet a les organitzacions mesurar les aportacions socials, laborals, professionals, ecològiques i de governança fetes al llarg de l'exercici anterior.

Un any més, la Xarxa d'Economia Solidària (XES) ha llençat la campanya del Balanç Social 2019, amb el lema "Ensenya el cor". L'objectiu és avaluar i mesurar l'impacte de l'economia social i solidària (ESS) a Catalunya. Fins al 30 de juny, les organitzacions poden fer servir el recurs en línia comú de rendició de comptes, per descriure i mesurar les aportacions socials, laborals, professionals, ecològiques i de governança fetes al llarg de l'exercici anterior.

Una organització es defineix com a socialment responsable pel seu compromís amb la democràcia, la igualtat, el medi ambient, la implicació social i la qualitat laboral. L'eina permet autoavaluar aquest compromís, a més de promoure la millora contínua en aquestes qüestions. També permet comunicar a la comunitat aquests valors, de manera que la ciutadania i les institucions reconeguin l'organització com a entitat de l'ESS. Aquesta recollida de dades també contribueix a elaborar anualment l'informe de l'estat del Mercat Social català.

Des del CAB, animem a totes les entitats a ensenyar el cor i a fer el Balanç Social 2019!

Per a més informació:

  • Accediu a l'eina a través del web ensenyaelcor.org
  • El compte de referència a Twitter és @XES_cat
  • L'etiqueta de la campanya és #EnsenyaElCor

 

Etiquetes