ago15_cab

Després de cinc anys, finalitza la presidència de Montserrat Morera

Durant la passada Assemblea del CAB, celebrada el passat dijous 15 de juliol, Montserrat Morera es va acomiadar tot tancant una etapa de 5 anys a la presidència de l'entitat. Es va acomiadar agraint la tasca de les entitats, de les diferents persones amb qui ha coincidit en la junta aquests anys i de l'equip tècnic.

En la mateixa trobada, es van incorporar tres dones a la junta directiva. Montserrat Pallarès (COCEMFE - Barcelona), Eva Ceano (Taula d'Entitats de Sarrià) i  Aida Leal (Calàbria 66) s'incorporen a la junta amb ganes d'aportar l'experiència de les seves organitzacions. D'altra banda es va informar que la junta comissionava a dues persones que participaran de la junta amb veu, però sense vot, mentres representin al CAB. Aquestes són Montserrat Morera (Taula d'Entitats de Sarrià) que continuarà vicepresidint el Consell de Ciutat i en Josep Espin (Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs) que impulsa la Plataforma de Festes Majors.

L'actual junta directivaestà formada per:

També participen amb veu sense vot les següents persones comissionades:

  • Josep Espin (Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs) que participa en la junta des del 2021 com a comissionat de la Plataforma de Festes Majors.
  • Montserrat Morera Isern (Taula d’Entitats de Sarrià) que participa en la junta des del 2013. Actualment comissionada en el Consell de Ciutat. Correu-e: mmorera@cab.cat

L'Assemblea també va ser el moment de ratificar l'entrada com entitat observadora de les següents organitzacions:

També es va aprovar la Memòria 2020 i el Pla de Treball 2021. Finalment vam acabar aprovant tres resolucions: