Panoràmic 2019

Enguany la recerca s’ha centrat en analitzar la gestió econòmica de les entitats de base amb menys recursos (menys de 15.000 euros de pressupost). S'hi analitzen les diferents fonts de finançament de les associacions (recursos propis, administracions publiques i agents privats).

Ja està disponible per descarregar un nou informe de El Panoràmic, la recerca sobre el teixit associatiu català promoguda des del CAB, en col·laboració amb  l’Observatori del Tercer Sector (OTS), la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Pere Tarrés i editada per Torre Jussana, a través de la col·lecció "Dossier Barcelona Associacions". 

Enguany la recerca s’ha centrat en analitzar la gestió econòmica de les associacions de base amb menys recursos (menys de 15.000 euros de pressupost), el grup d’entitats no lucratives majoritari a Barcelona i, també, al conjunt de Catalunya.

L’estudi analitza les diferents fonts de finançament de les associacions (recursos propis, administracions publiques i agents privats) amb una mirada molt més àmplia que la monetària, ja que recull altres opcions com els recursos en espècies.

També s’hi analitzen els diferents mecanismes i processos de gestió interna de les associacions relacionats amb el finançament de les entitats i es fa una primera anàlisi de l'impacte de la Covid-19 en l’economia de les associacions, des d’una perspectiva qualitativa. 

Descarregueu l'informe complet

En aquest vídeo podeu trobar un breu resum dels seus continguts.

El procés de recerca, que s’ha basat en la realització de 9 grups de debat (3 d’ells d’entitats de la ciutat), es va dur a terme en plena primera onada de la pandèmia (abril-maig). Com dèiem, això ha permès copsar, també, el primer impacte de la Covid-19.

Els diferents informes del Panoràmic són una eina de generació de coneixement sobre la situació real de les entitats no lucratives catalanes, amb l’objectiu de disposar d’informació que permeti traçar estratègies de millora per al conjunt del sector. En aquest cas, les entitats hi podeu trobar idees útils i reflexions per a mirar de millorar els processos interns de gestió econòmica i augmentar les fonts de finançament.