Des del Consell d'Associacions de Barcelona s'ha coordinat al llarg dels últims mesos les aportacions associatives al PDMPC dins del marc del Consell de Ciutat.
Les aportacions associatives han estat presentades i defensades en la Comissió de Treball del Consell de Ciutat que ha elaborat aquest dictamen que valora com han estat recollides les diferents aportacions en el PDMPC que aprovarà el ple municipal.
Us convidem a consultar el dictamen en aquest enllaç