posicionamentterminisubvencions

Davant del risc de retard en el pagament de les subvencions matisem la petició d’ampliar el termini de la presentació de projectes de la convocatòria general de subvencions.

En resposta al posicionament que vam fer públic el passat 19 de gener de 2022, en el que en demanàvem l’ampliació del termini, l’Ajuntament ens ha indicat que tècnicament es pot fer, però que malauradament significaria un possible retard de més de 15 dies en el pagament de les subvencions; per tant, els primers pagaments s'efectuarien durant el mes d'agost.

Davant d’això, i les possibles problemàtiques de tresoreria que podria significar per a algunes entitats, hem hagut de matisar el nostre posicionament a causa de la diversitat de situacions del sector associatiu. Allò que podria anar bé a moltes entitats, podria perjudicar-ne d’altres.
Des del CAB lamentem que una ampliació de quinze dies del termini pugui significar un risc de retard superior de pagament de subvencions. D’altra banda, volem agrair l’esforç extraordinari que es va fer des de l’Ajuntament durant el 2020 en relació amb l’adaptació de la convocatòria de subvencions i demanem poder mantenir al màxim aquest esforç.


Per això proposem:

  • Si els departaments tècnics poguessin garantir el cobrament en dates semblants a anys anteriors, ampliar el termini a causa de la situació de Covid fins al 10 de febrer.
  • Que es tingui una cura especial per avançar al màxim possible el pagament de les subvencions d’aquest any.
  • Mesures de flexibilització de la justificació 2021. Proposem mantenir el màxim de mesures de flexibilització en la gestió de les subvencions i els ajuts previstos en el DECRET D'ALCALDIA de 22 d'abril de 2020, relatiu a les mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal.