mesuresmunicipals23

Volem posar en valor i impulsar l’associacionisme de base voluntària, no lucrativa, i de funcionament democràtic com a força transformadora de la societat i dels barris de la nostra ciutat.

Aquestes propostes són fruit de la feina feta per les associacions de la ciutat en el marc del 3r Congrés d’Associacions de Barcelona. Des del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), com a plataforma associativa de la ciutat de Barcelona, entenem que aquesta estratègia de ciutat s’ha d’impulsar des de la corresponsabilitat del mateix sector associatiu i de l’acció política de l’Ajuntament.

El resum de les propostes en el marc de les eleccions municipals 2023:

 1. Definir una estratègia política transversal de foment del fet associatiu. 
 2. Incrementar els pressupostos adreçats a l’acció comunitària, la participació i l’enfortiment de la democràcia.
 3. Prioritzar l’associacionisme arrelat al barri i seguir apostant pel Pla de Barris.
 4. Impulsar la gestió ciutadana com una estratègia de la dinamització territorial com recull el ‘Manifest Gestió Cívica Eleccions Municipals 2023’.
 5. Reconèixer les associacions que promouen les festes majors i altres festes populars, com a interlocutors oficials en matèria de cultura i festes.
 6. Impulsar el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.
 7. Crear polítiques que permetin que la ciutadania disposi de temps per dedicar a l’acció col·lectiva.
 8. Promoure el reglament de participació ciutadana entre les associacions.
 9. Avançar vers una veritable descentralització administrativa i política de l’administració. 
 10. Reforçar la Taula d’impuls de l’Agenda 2030 i assolir els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS).
 11. Apostar per a la simplificació administrativa dels processos.

Les propostes per millorar el finançament associatiu:

 1. Canviar el model fiscal per les associacions.
 2. Modificar les Ordenances Fiscals per eximir les associacions de la ciutat del pagament de taxes municipals.
 3. Definir una estratègia de foment del mecenatge a la ciutat.
 4. Redefinir el model de la convocatòria general de subvencions.
 5. Prioritzar les entitats sense ànim de lucre en la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament. 
 6. Incrementar la partida de subvencions dels districtes. 
 7. Definir un model de conveni que sigui transparent i permeti l’enfortiment d’estructures associatives. 
 8. Fomentar l'ocupació i contractació per part de les associacions. 
 9. Mantenir l’aposta per l’Estratègia de Ciutat per l’Impuls de l'economia social i solidària 2030. 

Les propostes per recuperar el carrer i facilitar l’ús d’espais i locals per a l’acció associativa

 1. Recuperar els carrers i les places per la ciutadania. 
 2. Mantenir l’aposta per la política de Patrimoni Ciutadà.
 3. Crear nous models de propietat no especulatius per associacions - Masoveria urbana.
 4. Suport al manteniment i rehabilitació general d’edificis de les associacions.

Podeu accedir al posicionament complet en aquest enllaç