llei foment

Posicionament del CAB Necessitem una llei de foment de l’Associacionisme!

Des del CAB fem una crida a la resta del sector associatiu per mantenir el consens. A més:

  • Ens comprometem a continuar treballant en el marc de la Xarxa de l’Associacionisme de Catalunya (La XAC) per garantir que recollim la diversitat associativa.
  • Valorem molt positivament la mirada àmplia, que inclou la Llei, anant més enllà de l’associacionisme i fent un pas cap al foment de l’acció col·lectiva i transformadora de la ciutadania organitzada. Per això, proposem que s’ampliïn les formes legals incloses en la llei perquè a més a més d’incloure les fundacions i grups formals, s’hi inclogui el cooperativisme no lucratiu, seguint la línia de treball iniciada.
  • Fem una crida a recuperar la proposta de la creació de l’Observatori de l’Associacionisme que estava desenvolupada en el primer esborrany d’avantprojecte de llei.
  • Fem una crida al Parlament per cercar alternatives per la millora de la fiscalitat associativa tot promovent canvis legislatius en el «Congreso de los Diputados», així com l’aplicació de normatives a mida del sector no lucratiu.

Podeu accedir al posicionament en aquest enllaç.