decidim

Entre el 21 de gener de 2022 fins al 3 de març de 2022 es podran formular al·legacions. Més enlllà de presentar al·legacions, des del CAB fem una crida a modificar la llei 4/2010

El Reglament aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies. Durant aquests dies es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes. Des del CAB hem presentat una al·legació en relació amb l'article 58.2 que regula la participació en la Comissió Permanent del Consell de Ciutat per garantir el màxim de diversitat a la permanent i ajustar el nombre de representants en relació amb el nombre total de membres de cada grup que pot participar.

A banda d'aquesta al·legació, des del CAB fem una crida a l'aprovació del reglament que recull les esmenes que ja vam fer públiques en el comunicat conjunt amb la FAVB.

Tant sols som crítics amb el nombre de signatures requerit per promoure una consulta ciutadana, ja que les 88.709 que requereix el nou reglament són un veritable fre a la participació. Però coneixedors que aquest nombre representa el mínim dins del marc legal aplicable, proposem treballar conjuntament per la modificació de la Llei 4/2010 del Parlament Català. Per això fem una crida a tots els grups polítics que es comprometin a modificar l’article 38 de la llei 4/2010 per reduir el nombre de signatures necessàries per promoure consultes.