posicionament ordenança

Des de la Plataforma de Festes Majors i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i davant del procés participatiu de l’Ordenança de la Convivència de Barcelona volem compartir les següents reflexions per garantir una ordenança que esdevingui una veritable eina per construir ciutadania.

Des de la Plataforma de Festes Majors i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i davant del procés participatiu de l’Ordenança de la Convivència de Barcelona volem compartir les següents reflexions per garantir una ordenança que esdevingui una veritable eina per construir ciutadania.

  • L’ordenança hauria d’incidir més en definir què volem que passi en l’espai públic i en les mesures per promoure la convivència i activitats diverses. Abans de definir què volem que no passi a l’espai públic i quines sancions estan vinculades, cal definir conjuntament quin model de convivència volem a la nostra ciutat i com ho volem fomentar. Per això aquesta ordenança hauria d’especificar un catàleg d’accions preventives i accions que facilitin aquest model de convivència.
  • Cal que l'ordenança sigui una eina que ajudi a potenciar un teixit social cohesionat i afavoreixi que tinguem més cura de l’espai públic. Per això calen polítiques actives per promoure les associacions que intervenen en aquest àmbit (esplais, agrupaments, comissions de festes,...) i posar a l’abast recursos suficients per aplicar l’ordenança. De les possibles accions de promoció i enfortiment de la convivència, és bàsica l’educació en espais formals i informals, així com promoure espais col·lectius (entitats) que promouen la convivència, com els projectes amb les escoles i instituts.
  • Finalment, l’Ordenança hauria d’incloure els models de Festes Majors, Tradicionals i Comunitàries de la ciutat no com un element de conflicte, sinó com un agent de millora. Per això cal treballar i cercar alternatives, conjuntament amb l’administració, pel finançament de les festes que sigui sostenible i segueixi afavorint la convivència.

podeu accedir al posicionament en aquest enllaç.

Etiquetes