posicionament

Les propostes del Consell d’Associacions de Barcelona per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 12 de maig de 2024.

Des del Consell d’Associacions de Barcelona i en el marc de les Eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig de 2024, fem una crida a qui governi Catalunya en el pròxim període 2024-2028 a treballar pel foment de l’associacionisme amb la finalitat d’enfortir-lo, facilitar-ne el creixement i incentivar la conscienciació de la població amb relació als seus valors i principis.

Per això, demanem que s’executin els compromisos vinculats a la recentment aprovada Llei 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l’associacionisme, dels que destaquem:

→ Elaborar un informe que revisi la normativa aplicable a les associacions.

→ Impulsar, en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la creació d’una finestreta única de totes les administracions públiques que actuen a Catalunya i que convoquen subvencions perquè les associacions les hi sol·licitin.

→ Elaborar un projecte de llei de subvencions en què, entre altres mesures, se simplifiquin els processos i s’unifiquin els criteris de publicació, adjudicació, justificació i pagament de les subvencions de les administracions públiques.

Més enllà dels compromisos vinculats a la necessitat d’establir polítiques de foment de l’associacionisme, des del CAB proposem modificar l’article 38 de la llei 4/2010 del Parlament de Catalunya (Llei de consultes populars per via de referèndum) per facilitar les iniciatives ciutadanes que promouen la participació i així reduir el nombre de signatures requerides.

Us convidem a difondre les propostes del Consell d’Associacions de Barcelona per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 12 de maig de 2024.

Arxius adjunts
Adjunt Mida
posicionamen12m 31.13 KB