tresoreria

El passat dimarts 19 de setembre es va realitzar una nova jornada de l’eix finançament del 3er Congrés d’Associacions de Barcelona: Tresoreria Transformadora. Eines al servei de les associacions per fer el pas cap a unes finances ètiques i solidàries.

El passat dimarts 19 de setembre es va realitzar una nova jornada de l’eix finançament del 3er Congrés d’Associacions de Barcelona: Tresoreria Transformadora. Eines al servei de les associacions per fer el pas cap a unes finances ètiques i solidàries.

Conjuntament amb Fets, van recollir necessitats i propostes de les associacions i presentació d’alternatives per al finançament, l’operativa bancària i les assegurances sota els principis de les finances ètiques, a càrrec de: Coop57, Fiare Banca Etica, Oikocredit i Arç Cooperativa. També van compartir l’experiència del recurs Tresoria Transformadora les companyes d’Esplac, Escoltes Catalans i el CRAJ.

Podeu recupera la jornada al web de la Veïnal.