consellcentreTJ

El passat 21 de febrer, es va celebrar la reunió de constitució del nou Consell de Centre, l’espai de governança de Torre Jussana.

El CAB gestiona l'Espai Torre Jussana però és el Consell de Centre l'espai de govern col·legiat en matèria de reflexió, orientació, assessorament i capacitat per decidir les línies estratègiques de suport i enfortiment del teixit associatiu de la ciutat.

El nou Consell recull els reptes heretats per l’anterior equip i entoma l’encàrrec de liderar les noves estratègies pel període 2022-24. Entre els diferents temes tractats durant la nova constitució, es van presentar les línies de treball i el pressupost 2023, així com els reptes als quals s’ha de donar resposta els anys vinents. Consulteu el pla de treball previst per aquest 2023 per continuar donant resposta a les necessitats i assolir els objectius marcats per totes les associacions de Barcelona.

+ info