El plenari del Consell de Ciutat celebrat el 26 de gener de 2010 va aprobar l'Informe sobre el Seguiment del Programa d'Actuació Municipal 2008-2011 a mig mandat. (INF_PARTIC_C_CIUTAT_PAM_2008-11_a_01-08.pdf)
Aquest informe recull en les propostes que va fer arribar el CAB sobre participació que podeu consultar en el següent document enllaç