sardana

Continuem el treball, iniciat a finals del 2008, de plantejar noves fórmules de finançament públic de les associacions.
Organitzarem a finals del mes de maig un Seminari sobre Finançament Associatiu. Aquest consistirà en un debat a partir del document " Polítiques Públiques de promoció de l'associacionisme: el finançament estructural ".
Més informació a associacions@cab.cat