coordinador horta

La Coordinadora d’Entitats d’Horta és una associació que es va constituir com a entitat sense
afany de lucre en data 17 de febrer de 1990. Posem especial atenció en el foment de la xarxa associativa d’Horta i promovem espais de coordinació inter associativa.

Establim una coordinació general entre les entitats del barri sense intervenir en el funcionament intern de cap d’elles.
Representem el conjunt de les entitats d’Horta en aquelles qüestions, que pel seu abast ho requereixin, actuant de portantveus davant d’altres instàncies i organismes. 

Organitzem activitats de caire general i d’interès col·lectiu d’Horta, en especial aquelles que per tradició i acceptació popular són patrimoni de totes com per exemple la Festa Major d’Horta y la gestió d’espais que permetin facilitar l’activitat associativa dels membres de la Coordinadora.

Adreça
Carrer Feliu i Codina 20
08031
Barcelona
Email
coordinadoraentitatshorta@gmail.com
Persona de contacte
Josep Mª Castellà - Secretari de la Coordinadora d’Entitats d’Horta