COCEMFE

COCEMFE Barcelona dedica els seus esforços a promoure tot tipus d’estratègies i accions a favor de la defensa i millora de les condicions de vida de les persones amb diversitat funcional física per tal d’assolir la plena normalització de les persones amb discapacitat.

Des de la seva creació, COCEMFE Barcelona ha estat capdavantera a l’hora de posar en marxa accions reivindicatives enfocades a millorar la qualitat de vida d’aquest col.lectiu.

Tot i que l’àmbit d’actuació de la federació és local sempre ha treballat amb projecció global. Així, durant els seus quasi vint-i-cinc anys de vida sempre ha impulsat el treball col.laboratiu i la feina conjunta de totes les entitats que han format i en formen part.

Gràcies a aquest s’han aconseguit nombrosos canvis i millores que han beneficiat a les persones amb discapacitat de tot l’Estat.

Adreça
Carrer 60, nº 19 1er.
08040
Barcelona
Telèfon
93.301.15.65 / 615817345
Email
cocemfebcn@gmail.com
Persona de contacte
Antoni Serratosa