Federació Catalana de Donants de Sang
La Federació Catalana de Donants de Sang neix amb vocació d’aglutinar, fomentar i divulgar la donació altruista de sang i plasma a Catalunya. La DONACIÓ, en general, ha de respondre al criteri d’altruisme i voluntarietat i, per tant, a l’eradicació de la comercialització del cos humà. Afortunadament, els avenços científics en medicina possibiliten avui dia salvar vides i recuperar la salut gràcies a les transfusions de sang o derivats. La Funció Social de la Federació Catalana de Donants de Sang, igual que la de les altres entitats amb aquests mateixos fins, és divulgar, fomentar i orientar el comportament de la societat per assolir una conscienciació ètica i responsable que doni resposta a l'enorme i esperançador repte que aquests avenços científics permeten. La Federació Catalana de Donants de Sang col·labora amb el Departament de Salut, amb el Banc de Sang i Teixits i amb tots els Organismes i Entitats relacionats amb la Transfusió Sanguínia, tan a nivell nacional com internacional. DECRET 298 / 2006, de 18 de juliol, pel qual es regula la Xarxa d’Hemoteràpia i es crea el Sistema d’Hemovigilància a Catalunya. Les Associacions i Germandats de Donants de Sang, amb la seva capacitat de comunicació social i potencial humà no professional, són elements indispensables per conduir i estimular la participació de la comunitat.
Adreça
Passeig del Taulat, 106-116
08005
Barcelona
Telèfon
935 573 591
Email
federacio@donantsdesang.cat