Federació Catalana de Voluntariat Social

Fundada el dia 18 de novembre de 1989, a l'entorn de 45 entitats decidides a portar endavant el projecte de constituir-se en plataformade segon nivell, al servei del voluntariat social de Catalunya.

Nombre d'entitats federades: 290 seus fundacionals en tot el territori català /Maig 2008. Més les seves respectives seus territorials, amb les quals la FCVS manté el treball en xarxa.

MISSIÓ: La promoció i el reconeixement del VOLUNTARIAT SOCIAL com a agent protagonista de l'acció entre els més desafavorits. Una acció organitzada a l'interior de les entitats.

Què fem: Treballem en 2 línies prioritàries d'Acció:

  • SENSIBILITZEM la població a l'entorn del voluntariat social com a espai d'atenció al conjunt de necessitats i dèficits comunitaris (línia de treball extern).
  • FOMENTEM SERVEIS EN XARXA orientats a les demandes de les entitats,
    comptant amb la seva participació i sumant sinèrgies amb totes elles (línia de treball intern).
Adreça
Av. de les Drassanes 3, 3r
08001
Barcelona
Telèfon
933141900
Email
info@voluntaris.cat
Persona de contacte
Enric Cànavas - responsable Barcelona de la FCVS