Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i la Bordeta

El Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta és la coordinadora d’entitats d'aquests tres barris de Barcelona. Inicia el seu funcionament el 1976 a partir del Congrés de Cultura Catalana i oficialment es constitueix el 1984 com a federació per fomentar el teixit associatiu i afavorir la participació i dinamització ciutadanes.

En darrer terme, el Secretariat vol ser una plataforma per impulsar activitats i projectes comuns entre les associacions, aprofundint en processos de participació ciutadana a través d’un treball en xarxa, de coordinació i canalització de les propostes del teixit associatiu.

Les actuacions del Secretariat s’adrecen al conjunt de la població i es vehiculen majoritàriament a través de les associacions i la societat civil organitzada.

Adreça
Sants, 79
08014
Barcelona
Telèfon
932918701
Email
info@secretariat.cat