En aquest espai pots trobar una fitxa detallada de totes aquelles entitats que formen part del CAB (associades i observadores), així com algunes entitats amb qui compartim projectes o activitats.

Actualment, formen part del CAB 35 organitzacions (22 sòcies i 13 observadores)

Pare Miquel de Sarrià, 8
08034
Barcelona
Psg. Zona Franca, 116
08038
Barcelona