sinnatura PIMEC-CAB

Les dues entitats ens comprometem a generar projectes conjunts que fomentin el teixit associatiu local i el comerç de proximitat.

Aquest dilluns 10 de maig el CAB i PIMEC Comerç hem signat un conveni de col·laboració que té per objectiu “la realització de projectes conjunts, entre el comerç de proximitat i el teixit associatiu de Barcelona, i per fomentar l’intercanvi d’informació entre ambdues entitats per tal de traçar línies d’actuació conjuntes”.

Les dues entitats ens hem compromès a mantenir una comunicació fluida per tal de traçar plans d’actuació conjunts que fomentin els dos teixits i generin sinergies entre ells.

El conveni serà vigent fins el 31 de desembre del 2022, renovable anualment si hi ha acord entre les dues parts. Les dues entitats hem acordat reunir-nos com a mínim un cop l'any per fer seguiment dels compromisos explicitats en el conveni. 

Etiquetes