AGOCAB19

El passat dimecres 3 d'abril vam celebrar l'Assemblea General Ordinària 2019 a l'Espai Torre Jussana. L'Assemblea és l'òrgan sobirà de l'entitat i està formada pels representants de les associacions membres. És, doncs, l'espai de participació i decisió més important de l'any per a qualsevol associació, ja que és on totes les persones o entitats membres valoren l'acció realitzada i el pla de treball proposat per la junta directiva per al nou exercici. En aquesta notícia podeu accedir a tota la documentació que es va sotmetre a votació.

Enguany, tant la memòria 2018 com el pla de treball 2019, així com l'estat de comptes 2018 i el pressupost per al 2019  és van aprovar per unanimitat. En la memòria s'exposa l'acció del CAB per enfortir el teixit associatiu de la ciutat a través de la gestió de l'Espai Torre Jussana, l'impuls del Codi ètic de les associacions i el colideratge de El Panoràmic. També s'hi exposa la tasca de representació que s'ha fet des de la junta del Consell, l'acció de coordinació associativa realitzada per treballar temàtiques d'interès per a totes les associacions (participació, finançament...), els posicionaments públics realitzats i les tasques d'enfortiment intern que s'han dut a terme.

Descarregueu la memòria i l'estat de comptes 2018.

Pel que fa al pla de treball per al 2019 es proposa continuar amb la implementació del pla estratègic 2017-2020 per fer la (R)evolució associativa, basat en el treball de la identitat, la governança, la incidència i la innovació i el coneixement. Per a l'any 2019 està previst treballar les següents qüestions:

  • Incidir políticament en les eleccions municipals del proper mes de maig canalitzant les demandes del teixit associatiu.
  • Tancar el procés de reflexió sobre la relació entre l'acció comunitària i l'associacionisme.
  • Aprofundir en alternatives per fomentar el finançament associatiu.
  • Donar suport a la vertebració de les associacions de gent gran
  • Definir col·lectivament el 3r Congrés d'Associacions de Barcelona.

Descarregueu el pla de treball i el pressupost 2019.

Les entitats també van debatre sobre la participació de les entitats membres en el CAB i, de retruc, sobre la dificultat de fomentar la participació interna. És a dir, de les seves entitats de base. També hi va haver temps per aprovar un nou sistema de quotes, segons el pressupost informat de cada entitat, pensat per aplicar criteris més justos i equitatius en el pagament de les quotes per a les federacions membres. 

Finalment es va fer la presentació del REC, una moneda ciutadana complementària i paritària amb l’euro, que permet fer transaccions entre les persones, les entitats i els comerços que l’accepten i que s'ha creat a Barcelona per oferir una alternativa al sistema econòmic i monetari dominant globalitzat. Les entitats van escoltar la presentació de la moneda i es va acordar que es tornaria a debatre després que cada federació membre debati el recolzament del CAB a aquesta iniciativa.

En definitiva, s'ha fet molta feina però també queda molta feina per fer. Per aquest 2019 tenim molts reptes i moltes oportunitats per enfortir el teixit associatiu de la ciutat i treballarem per aprofitar-les. Moltes gràcies a totes les entitats que van participar a l'assemblea! Esperem comptar amb la col·laboració de tothom perquè, com es diu en el Pla de Treball 2019, l'associacionisme té per a tothom camins oberts...!