accio comunitaria i associacionisme

Fem públic aquest posicionament amb la voluntat de generar discurs en el mateix sector associatiu i comprometent-nos a ajudar-nos mútuament per millorar les nostres organitzacions amb aquesta guia que hem fet conjuntament.

Des del CAB hem volgut pensar i treballar amb les entitats quin és l’encaix de la seva tasca amb el concepte d’acció comunitària: com l’entenen, si la treballen conscientment o inconscientment i, si és que si, com ho fan i com seria interessant fer-ho. En aquest document exposem com creiem que és o hauria de ser l’encaix entre associacionisme i acció comunitària.

Podeu accedir al document en aquest enllaç

Des de l’associacionisme entenem que l'Acció Comunitària i que considerem que estaria basada en 3 eixos:

  • Una acció des de la comunitat
  • Una acció col·lectiva i transformadora
  • Una acció en xarxa

Per promoure i facilitar que les entitats desenvolupin i incorporin l’acció comunitària com a possible eina de treball i de transformació social de l’entorn més immediat posem en marxa un grup de treball interassociatiu per donar-nos suport en aquest tema. Si esteu interessats us podeu donar d'alta en aquest formulari.

Podeu descarregar la guia en aquest enllaç