estudi subvencions

Les conclusions i dades obtingudes queden plasmades a l'informe que es publica anualment, des de 2013. Aquest informe ens permet elaborar recomanacions adreçades a l’Ajuntament de Barcelona, i assessorar a les entitats, tenint en compte les necessitats detectades.

Segons l'informe "Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona 2018”, l'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va destinar un pressupost de 20.589.090,27 € per subvencionar projectes, activitats i serveis. Es van presentar 6.483 sol·licituds, un 1% més que l'any 2017. En total, es van subvencionar 4.783 projectes, el 73,7% dels presentats. Aquest informe és fruit de la col·laboració entre el CAB, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Oficina Central de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. A l'informe es pot veure una anàlisi exhaustiu de les convocatòries, dels documents complementaris i criteris i dels requeriments que presenten el grup de subvencions esmentat anteriorment. Les conclusions i dades obtingudes queden plasmades a l'informe que es publica anualment, des de 2013. Aquest informe ens permet elaborar recomanacions adreçades a l’Ajuntament de Barcelona, i assessorar a les entitats, tenint en compte les necessitats detectades.

A continuació destaquem algunes de les dades de l'informe d'enguany:

 • El 87,1% de sol·licitants són associacions, el 1,4% són persones físiques, el 2,3% pertanyen a l’administració pública, el 7,2% són organitzacions de caràcter empresarial, i el 2,1% són congregacions i institucions religioses.

 • El 21,3% de les organitzacions que van presentar projecte l'any passat no ho havien fet en l’edició anterior.

 • El 86,5% dels projectes es van presentar el darrer dia de termini.

 • Els projectes presentats als quals es va atorgar una subvenció sumaven un total de 154.164.917,27 €, però el cost definitiu dels projectes representa un 77,3% del que es va pressupostar inicialment.

 • El 2,9% dels projectes presentats a subvenció es van denegar perquè les entitats no complien els requisits administratius.

 • Malgrat que Barcelona té un moviment associatiu molt arrelat al territori, en els darrers anys s'ha vist una disminució del suport econòmic a projectes d’àmbit districte, en relació als d’àmbit ciutat.

 • Del pressupost total destinat a subvencions, es va justificar el 98,8%; la resta es va retornar a través del procediment de renúncia.

 • Més del 50% de les justificacions es van presentar la darrera setmana de tancament del termini i el 28,9%, el darrer dia.

 • Les organitzacions empresarials representen el 13,3% de l'import total subvencionat, el qual contrasta amb el supòsit que les subvencions només s'adrecen a les entitats sense ànim de lucre.

 • La subvenció amb un import més elevat (365.000 €) s’ha atorgat a una empresa.

 • De les 10 subvencions més elevades, 3 han estat atorgades a organitzacions de caràcter empresarial i l'empresa que en rep més, també ho va fer el 2016 i al 2017.

Un cop més veiem la necessitat de demanar a l'Administració que vetlli per:

 • Reforçar el finançament de projectes de barri i de districte.

 • Deixar de finançar projectes empresarials via subvenció

 • Implementar un nou model de subvencions i convenis. Ampliar les línies de subvencions amb caràcter plurianual que prioritzi l’acció global i elaborar convenis amb projectes estratègics.

 • Adaptar la convocatòria de subvencions a la realitat de les associacions de la ciutat.

 • Convocar unes noves bases que escurcin el temps de resolució.

I un compromís compartit amb les entitats per tal de:

 • Facilitar espais de suport i de foment de reformulació de projectes.

 • Impulsar mecanismes de validació dels criteris d’incompatibilitats de presentació de projectes dins dels espais participatius.

 • Promoure sistemes de seguiment de les subvencions que parteixin de la confiança entre el sector associatiu i l'administració.

*Accediu a l'informe de "Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona 2018” en aquest enllaç

Arxius adjunts
Adjunt Mida
Informe Subvencions 2018_0.pdf 1.64 MB